Veiledningstilbudet hos Innovi

Innovi har et tverrfaglig team av veiledere som blant annet kan tilby:

  • Kartlegging av arbeidsevne
  • Kartlegging av basiskompetanse
  • NADA-øreakupunktur
  • Arbeidsplasskartlegging
  • Opplæring i å skrive jobbsøknad
  • Praktisk intervjutrening
  • Kostholds- og treningsveiledning
  • Èn veileder gjennom hele tiltakstiden
  • Arbeidstrening