Hvem kan bli lærekandidater?

Hvem kan bli lærekandidater?

For å bli lærekandidat må det foreligge sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning fra PPT. Det er opplæringskontoret for lærekandidater (Okvekst) og Fylkeskommunen som godkjenner opplæringstilbudet til lærekandidater.

Før opplæringstiden kan starte hos oss, må lærekandidaten gjennomføre yrkesfaglig fordypning (YFF) hos Innovi AS. YFF avklarer lærefag og behov for tilrettelegging.