Arbeidstiltak

Innovi AS er godkjent tiltaksarrangør for NAV og gjennomfører i dag tiltakene:

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
  • Arbeidsforberedende trening (AFT)
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere (Aktivitetstiltaket)
  • Lærekandidater