Hva er lærekandidat?

Hva er en lærekandidat?

Lærekandidat er den som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Opplæringsløpet for en lærekandidat er normalt to år i skole og to år i bedrift. Det vil si at man følger den fastsatte strukturen for faget. Sluttkompetansen er kompetansebrev.

Hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt tilpasset. Avtalen formaliseres i individuell opplæringsplan og godkjennes av opplæringskontoret for vekstbedrifter. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Viken.