Hvilke utdanningsprogram kan lærekandidaten velge hos Innovi AS?

Innovi AS er godkjent lærebedrift for mange utdanningsprogram. Vi samarbeider med eksterne bedrifter når dette er hensiktsmessig ut i fra utdanningsprogram og tilretteleggingsbehov.

Oversikt over læreplaner finner du her: https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html#?start=1