AFT – Arbeidsforberedende trening

Hva er AFT tiltaket?

Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Du vil få en veileder, som vil følge deg gjennom hele tiltaksperioden. Veiledningen skal bidra til at du fokuserer framover og utvikler motivasjon i forhold til arbeid.

Innovi vil i hovedsak bruke de første 4 ukene til intensiv veiledning av deg som arbeidssøker før arbeidspraksis iverksettes. Hensikten med dette er at du skal bli bevisst på dine ønsker og behov.

Veiledningen skal kartlegge og avklare dine muligheter, ønsker, ressurser, begrensninger og utviklingsbehov i forhold til arbeid.

Avdelingen vil jobbe for at flest mulig klarer å etablere en arbeidstreningsarena i det ordinære arbeidsmarked. Dette fordi det er der du vil møte de reelle krav og har muligheter for å få lønnet arbeid. Det er ditt samspill med arbeidsmarkedet som kan føre frem til lønnet arbeid.

Hvis det underveis i en arbeidspraksis eller ansettelsesforhold i det ordinære arbeidsmarkedet avdekkes behov for andre tiltak kan dette iverksettes hos arbeidsgiver for å få til et varig ansettelsesforhold.

For noen vil det være hensiktsmessig å starte med en arbeidspraksis ved Innovi sine avdelinger.

Innovi vil strekke seg langt for å tilrettelegge og finne gode arbeidstreningsplasser for deg ut fra dine behov.

Kontaktperson for AFT tiltaket

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, dersom du lurer på om dette er det rette tiltaket for deg.
Ådne Hansen  – Mob: 458 65 210 – E-post: aadne[@]innovi.no

Søk om plass

Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for å søke om plass i AFT tiltaket. Trykk på linken under for mer informasjon om innsøking.

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+informasjon/Arbeidsforberedende+trening