Om Innovi

«Kunnskap til å mestre»

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Arbeidet skal bidra til å utvikle resurser hos deltagere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker. Selskapet skal i tillegg gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging til personer med særlig usikre yrkesmessig forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

Arbeidstreningen og oppfølgingen skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Næringsvirksomheten består i produksjon av varer og tjenester som til enhver tid forsøkes tilpasset best mulig til våre arbeidstakeres evner og muligheter.

FORMÅL:

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Arbeidet skal bidra til å utvikle resurser hos deltagere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker.

Selskapet skal i tillegg gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Arbeidstreningen og oppfølgingen skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Næringsvirksomheten består i produksjon av varer og tjenester som til enhver tid forsøkes tilpasset best mulig til våre arbeidstakeres evner og muligheter, samtidig som produksjonen skal sørge for tilfredsstillende inntjening til driften av selskapet.  Dette er en utfordrende balansegang som lederne hos INNOVI til enhver tid jobber med.