Hvordan er lærekandidatordningen organisert hos Innovi AS?

Hos Innovi AS har lærekandidaten en fast veileder som kjenner kandidaten godt. Veilederen utarbeider en individuell opplæringsplan og følger opp denne.

Opplæringen gjennomføres internt på Innovis avdelinger og/eller etter avtale hos en ekstern bedrift. Etter behov samarbeider veilederen med kommune, eksterne bedrifter, behandlere og foresatte. Lærekandidaten inkluderes i de sosiale aktivitetene og arrangementene på opplæringsstedet.