Lærekandidat

Hva er en lærekandidat?

Lærekandidat er den som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Opplæringsløpet for en lærekandidat er normalt to år i skole og to år i bedrift. Det vil si at man følger den fastsatte strukturen for faget. Sluttkompetansen er kompetansebrev.

Hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt tilpasset. Avtalen formaliseres i individuell opplæringsplan og godkjennes av opplæringskontoret for vekstbedrifter. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Østfold Fylkeskommune.

Hvem kan bli lærekandidater?

For å bli lærekandidat må det foreligge sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning fra PPT. Det er opplæringskontoret for lærekandidater (Okvekst) og Fylkeskommunen som godkjenner opplæringstilbudet til lærekandidater.

Før opplæringstiden kan starte hos oss, må lærekandidaten gjennomføre yrkesfaglig fordypning (YFF) hos Innovi AS. YFF avklarer lærefag og behov for tilrettelegging.

Se YFF skjema her: YFF SKJEMA.

Hvilke utdanningsprogram kan lærekandidaten velge hos Innovi AS?

Innovi AS er godkjent lærebedrift for mange utdanningprogram. Vi samarbeider med eksterne bedrifter når dette er hensiktsmessig ut i fra utdanningsprogram og tilretteleggingsbehov.

Oversikt over læreplaner finner du her: https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html#?start=1

Hvordan er lærekandidatordningen organisert hos Innovi AS

Hos Innovi AS har lærekandidaten en fast veileder som kjenner kandidaten godt. Veilederen utarbeider en individuell opplæringsplan og følger opp denne.

Opplæringen gjennomføres internt på Innovis avdelinger og/eller etter avtale hos en ekstern bedrift. Etter behov samarbeider veilederen med kommune, eksterne bedrifter, behandlere og foresatte.

Lærekandidaten inkluderes i de sosiale aktivitetene og arrangementene på opplæringsstedet.

                Kontaktpersoner for lærekandidatordningen

Ta kontakt for en samtale eller forespørsel om yrkesfaglig fordypning eller omvisning.

Kontakt: Mona Trømborg, avdelingsleder           

Søk plass som lærekandidat

Ta kontakt med opplæringskontoret for vekstbedrifter i Østfold (Okvekst)

Lenker til:

http://okvekst.no