Aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere

Hva er aktivitetstiltaket?

Aktivitetstiltaket er en del av aktivitetsplikten til mottakere av sosialstønad fra kommunen. Tiltaket skal bidra til at den enkelte kommer i arbeid, eller kommer nærmere målet om arbeid. Vi har p.d.d avtale om aktivitetstiltak med kommunene Skiptvet og Indre Østfold.

Varigheten og innholdet i tiltaket tilpasses den enkeltes oppfølgingsbehov.

Søke plass i aktivtetstiltaket

Det er sosialtjenesten i NAV som søker inn til Aktivitetstiltaket. Ta kontakt med din saksbehandler i kommunen.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om tiltaket, ta kontakt med
Ådne Hansen  – Mob: 458 65 210 – E-post: aadne[@]innovi.no