• Grønt Arbeid Nordre Holm Gård
 • Innovi Digital
 • Innovi Veiledning og AFT
 • Lærekandidat
 • Marker
 • Mysen
 • Sentrum Arena
 • Trøgstad
 • Vaskeri

«Naturlig mestring»

Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård for mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer, i regi av NAV. Erfaringene viser at arbeidsrettet fysisk aktivitet i kontakt med dyr og natur samt det sosiale fellesskapet man får på gården har god virkning for styrking av arbeidsmuligheter, helsemessig bedring og økt livskvalitet.

Grønt arbeid er et fleksibelt og individuelt tilrettelagt arbeidstreningstilbud. Deltakere skal erfare at arbeidet oppleves som meningsfullt. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes individuelle forutsetninger, ønsker og behov, slik at deltakeren møter utfordringer og krav som gir gode mestringsmuligheter og utvikling.

Grønt arbeid skal være et springbrett ut mot lønnet arbeid eller utdanning.

Tiltaket har i utgangspunktet en varighet på inntil 12 måneder, men med muligheter for en forlengelse i inntil ytterligere 12 måneder, hvis det er nødvendig og hensiktsmessig.

Innovi as

Innovi as er en moderne attføringsbedrift som har arbeidsmarkedstiltakene ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS) og Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA).

Innovi skal skape grensesprengende muligheter og mestring for individet i møtet med samfunnet. Innovi søker å løse sine oppgaver ved å være innovative, inspirerende og inkluderende.

Deltakerne i Grønt arbeid vil få en oppfølger/veileder fra Innovi som skal følge/bistå arbeidssøker i prosessen mot lønnet arbeid/utdanning. Det vil være et tett samarbeid mellom oppfølger/veileder, arbeidssøker, og Nordre Holm Gård som har ansvaret for det daglige arbeids- og aktivitetstilbudet.

Nordre Holm Gård

Gården ligger 5 km fra Spydeberg sentrum; retning  Solbergfoss. Den ligger flott til omkranset av skog og jordbruksarealer. Med egen strandlinje og 104 mål tilhørende skog finner man ro, turmuligheter og kontakt med dyr.  Gården har 88 mål dyrket mark, og 12 mål tun/annet. I tillegg til tre bolighus finnes en stor  driftsbygning på 700 kvm som inneholder garasje, vaskehall for bil, kjøkken, dusj og toalett. Dyra på gården består pr i dag av 10 hester med stort og smått, en katt og en boxer.  Til våren startes det opp med sauehold.  I tillegg kommer en kennel med plass til 10 + 4 hunder.

Bonden og kona

Ole Bjørn Hoppestad er født i 1971, og er utdannet adjunkt med hovedvekt på kroppsøving, historie og informatikk. Han har ofte hatt friluftsliv på timeplanen. I tillegg driver han et eget bilfirma med hovedvekt på import av Volvo fra Sverige. Han har også fullført B-trener kurs for travhester ved Norsk Hestesenter på Starum. Tidligere var han aktiv innen fotball, basket og volleyball, og han har A-trenerkurs fra NIF. Ole Bjørn er gift med Anne Kristin.

Anne Kristin Toverud er født i 1974 og utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. Hun har mellomfagstillegg i engelsk og 2. halvårsenhet spesialpedagogikk fra Høgskolen i Hedmark. Anne Kristin har arbeidserfaring som strekker seg fra renhold via hotell- og restaurantbransjen, til asylmottak og undervisning for både barn og voksne. Hun har tidligere spilt håndball og er glad i håndarbeid.

Grønt arbeid på Nordre Holm Gård tilbyr:

 • Tilrettelagt arbeid mandag til torsdag
 • Transport fram- og tilbake fra avtalt treffpunkt
 • Fysisk aktivitet, kontakt med dyr og natur
 • Varierte arbeidsoppgaver innen:

– Stall:

Foring, stell, håndtering og trening av hest

Renhold/vedlikehold bokser og utstyr.

-Utearealet:

Kjøkkenhage

Planting og stell av blomster

Grasproduksjon

Frukt og bærhage

Etablering av villmarksleir

-Kjøkkentjeneste:

Planlegge, lage og servere lunsj, renhold

-Vedlikehold gård:

Vedlikehold av bygninger, gjerder, uteplasser

Bygging og restaurering, ombygging av stall

Rydding av skog, vedproduksjon

-Bilfirma:

Dekkskifte

Klargjøring av bil for salg

Vask og polering av biler

-Dagpass for hund

-Andre aktivitetstilbud:

Friluftsliv / turer i skog og mark

Fiske

Yoga

Under etablering:

Sauehold

Verksted

Nybygg, bl.a leskur til sauer

Drivhus

Veilederne på Innovi/ Nordre Holm Gård

Ingrid Jovall Dahl er utdannet ergoterapeut, og har jobbet innenfor flere helsefaglige områder. Hun har erfaring både fra psykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering samt har flere års erfaring med funksjonskartlegging og rehabilitering i forhold til langvarig smerte. Hun har arbeidet både i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Siste 12 årene har hun jobbet ved Sunnaas sykehus.

Ingrid er født og oppvokst på gård, er ”gammel” 4H`er, har jobbet noen år som klubbrådgiver for Heen 4H, og har alltid hatt hjerte for dyr og natur.

Elin Cecilie Korterud er utdannet sosionom. Hun har variert arbeidserfaring blant annet som sosialkonsulent i kommunal tjeneste og fengselsvesen, samt miljøterapeut i ungdomsinstitusjon. Hun har vært ansatt som veileder i Innovi siden 2011. Hun har særlig interesse for psykisk helse og har tilleggsutdanning innen kognitive teknikker og stressmestring.

Elin er vokst opp på gård i Indre Østfold med nærhet til natur, dyr og friluftsliv.

Ingrid og Elin opplever at konseptet  ”Grønt arbeid” er en flott arena for mestring og personlig vekst og at arbeidsoppgavene fint kan tilpasses individuelle ferdigheter.  Drivkraft og motivasjonsfaktor er å gi mennesker mulighet for aktivitet og deltakelse i hverdagsliv, arbeid og fritid.

Kontakt: Ådne Hansen – Mob: 458 65 210 – E-post:  aadne[@]innovi.no

«Fremtiden er Digital»

INNOVI Digital er IT avdelingen hos INNOVI

Vi er totalleverandør av IT relaterte tjenester til private og bedrifter i SMB markedet. Vi utvikler løsninger innen web/hosting, sikkerhet, cloud-tjenester og fjerndrift/drift av nettverk.

Vi drifter vårt eget server rom i Mysen med egne servere på fiberlinjer. Vi leverer tjenester som primært bygger på Microsoft software som 2012 Server R2 med Hyper-V. Vår infrastruktur og sikkerhet er fundamentert på anerkjente løsninger fra Cisco, Zyxel og Microsoft.

Vi er leverandør av programvare, maskinvare og internett linjer fra ledende aktører i markedet og skreddersyr løsninger for ditt behov.

Innovi Digital utdanner lærekandidater i IKT-faget og Mediagrafikerfaget gjennom undervisning og praktisk arbeide hos våre kunder. Våre ordinært ansatte har lang fartstid i IT-bransjen og er utdannet innen web, database og serverteknologi. Dette betyr trygghet for deg som kunde når det gjelder krav til kompetanse og profesjonalitet innen IT-tjenester.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!

Se egen nettside her: Innovi Digital

Kontakt: Erik Jørgensen – Mob: 906 77 557 – E-post: erik[@]innovi.no Mørstad Senter, Smedgata 30, 1850 Mysen

«Kunnskap til å mestre arbeidslivet»

Informasjon om AFT avdelingen i Innovi

Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Innsøking til tiltaket skjer via din saksbehandler på Nav.

Det skal utarbeides en plan for den enkelte deltaker, og tiltaket har en varighet på inntil 12 mnd. I særskilte tilfeller kan det forlenges med ytterligere 12 mnd.

Du vil få en veileder, som vil følge deg gjennom hele tiltaksperioden. Veiledningen skal bidra til at du fokuserer framover og utvikler motivasjon i forhold til arbeid.

Innovi vil i hovedsak bruke de første 4 ukene til intensiv veiledning av deg som arbeidssøker før arbeidspraksis iverksettes. Hensikten med dette er at du skal bli bevisst på dine ønsker og behov.

Veiledningen skal kartlegge og avklare dine muligheter, ønsker, ressurser, begrensninger og utviklingsbehov i forhold til arbeid.

Avdelingen vil jobbe for at flest mulig klarer å etablere en arbeidstreningsarena i det ordinære arbeidsmarked. Dette fordi det er der du vil møte de reelle krav og har muligheter for å få lønnet arbeid. Det er ditt samspill med arbeidsmarkedet som kan føre frem til lønnet arbeid.

Hvis det underveis i en arbeidspraksis eller ansettelsesforhold i det ordinære arbeidsmarkedet avdekkes behov for andre tiltak kan dette iverksettes hos arbeidsgiver for å få til et varig ansettelsesforhold.

For noen vil det være hensiktsmessig å starte med en arbeidspraksis ved Innovi sine avdelinger. Eksempler på slike tilfeller er:

 • For å dokumentere fremmøtekompetanse. • For å øve opp fleksibilitet. • For å prøve et bestemt yrke. • For å prøve ut en bestemt arbeidsbelastning. • For å prøve ut en bestemt arbeidssetting. • For å øke selvtillit/mestringsfølelse. • Der det er hensiktsmessig i forbindelse med en myk tilnærming til arbeidslivet og det ikke lykkes å etablere det i det ordinære arbeidsmarkedet. • Der det er hensiktsmessig i samarbeid med ekstern behandler.

Ved våre avdelinger har vi oppdrag innen snekring, lagerarbeid, pakking/montering, lasergravering, innramming/trofeer, resepsjonsarbeid, vedlikeholdsoppgaver og stell av grøntarealer.

Valg av avdeling og arbeidsoppgaver i Innovi gjøres med utgangspunkt i at du som arbeidssøker skal få mulighet til å bli utfordret på, og mestre, reelle arbeidshindringer.

Innovi vil strekke seg langt for å tilrettelegge og finne gode arbeidstreningsplasser for deg ut fra dine behov. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, dersom du lurer på om dette er det rette tiltaket for deg. Innovi har flere arbeidsmarkedstiltak hvor vi bistår arbeidssøkere inn i arbeidslivet. Alle arbeidssøkerne har sin personlige oppfølger som har god kunnskap om den enkelte.

Arbeidssøkerne som er hos Innovi As har forskjellig bakgrunn; noen skal til et yrke, andre skal tilbake til et kjent yrke. Noen er faglærte, andre ufaglærte. Noen skal arbeide fullt, andre skal arbeide deltid. Noen har masse praksis, andre trenger praksis. Det er med andre ord helt vanlige mennesker som av en eller annen grunn trenger å orientere seg på nytt på arbeidsmarkedet.

Det å ansette arbeidskraft fra Innovi As gir trygghet hos deg som arbeidsgiver, da oppfølger kan veilede begge parter i arbeidsforholdet til begge er trygge på at de har gjort et godt valg.

Oppfølgerne ved Innovi As har et tett samarbeid med NAV i forhold til å iverksette riktig tiltakj dersom det er behov for det. Dette sikrer at du som arbeidsgiver betaler for utført arbeid, og at eventuelle utfordringer i størst mulig grad elimineres.

Ved å ansette en arbeidssøker fra Innovi As så vil du som arbeidsgiver slippe den kostnads- og arbeidskrevende prosess det er å annonsere etter arbeidskraft.

Dette er også en glimrende mulighet for deg som arbeidsgiver å vise et viktig samfunnsansvar ved å utnytte arbeidskraften som finnes på en mest mulig effektiv måte.

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så kan vi sammen vurdere om vi klarer å dekke ditt behov

Vi ser frem i mot et fruktbart samarbeid!

Kontakt: Ådne Hansen – Mob: 458 65 210 – E-post:  aadne[@]innovi.no Storgaten 1, 1850 Mysen

«Kompetanse og mestring til alle»

Østfold er et foregangsfylke for lærekandidat ordningen og Innovi er tilknyttet opplæringskontoret OKVTA.

Lærekandidaten tar sikte på grunnkompetanse og gjennomfører opplæring innenfor et begrenset antall mål eller moduler i læreplan for opplæring i bedrift. Det utarbeides en individuell plan for opplæring med utgangspunkt i fagets læreplan i samarbeid med Østfold fylkeskommune. Lærekandidaten deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av læretiden.

Lærekandidaten har en deileder og en fagansvarlig, som vil følge kandidaten gjennom hele perioden. Veiledningen og oppfølgingen skal bidra til at det fokuseres fremover og utvikles kunnskap, ferdighet og motivasjon i forhold til læretid og arbeid.

Innovi tilrettelegger og finner gode arbeidsoppgaver ut i fra den enkeltes behov.

Kontakt: Mona Trømborg – Mob: 954 81 029 – E-post: mona[@]innovi.no Storgaten 1, 1850 Mysen

«Vi strekker oss langt»

Avdeling Marker ligger på Sletta Industriområde og tilbyr tjenester som: gravering, lasergravering, innramming, pakkeoppdrag, produksjon av utstillings- og dekorelementer, fotografering, print, mm.

Noen av våre samarbeidspartnere er: Marker kommune, Flexit, Universal Music, Sony Music, Emi Music, Bare Bra Musikk, MTG, Ny Vri, Filmens Hus, Spekemat1 AS, Norges Varemesse, Smart Supply, Lundeby AS, m.fl

Vi ønsker oss flere samarbeidspartnere. Ta kontakt for et langsiktig samarbeid!

Sammen skaper vi «kunnskap til å mestre»

Kontakt: Reidar Søby  – Mob: 950 45 517 – E-post: reidar[@]innovi.no Østliveien 8, 1870 Ørje

.

.

.

«Vi er i sentrum»

Avdeling Mysen ligger sentralt plassert i 3-etg.på Mørstadsenteret i lyse lokaler med et godt innemiljø. Avdelingen på Mysen utfører alt fra enkle til mer krevende arbeid innen tjenester og produksjon.

Vi tilbyr tjenester som digital design, foto og digital billedbehandling. Laser gravering på ulike materialer som glass, metall, etc. Produksjon av id-kort. Pakking og utsending for ulike bedrifter. Trykking på T-skjorter, drakter, hansker, buttons, etc. Konvertering av filmer, fra gamle til nye formater for eksempel fra VHS til DVD og Blueray.  Klipping av grøntarealer og annet utearbeid for private og næringslivet. I tillegg har vi egen produksjon av Indrepinnen. Indrepinnen er tennstikke laget av resirkulerte lokalaviser og brukes til opptenning. Vi tilbyr også produksjon av Buttons, samt møbeltapesering. Vi samarbeider med det offentlige, næringslivet og private aktører. Noen av våre samarbeidspartnere er: Trøgstad kommuneMarker kommuneEidsberg kommuneFagmøblerTeamkraftSvendsen ProfilCompassionSmart SupplyGrafisk FerdiggjøringLekolarInnovi Monteringsring, m.fl.

Vi er klare for nye utfordringer, og sier ja til det meste!

Innovi Rammeverksted finner du i 3 etg. på Mørstad Storsenter

Her rammer vi inn bilder, grafikk, malerier og broderier. Laminering og oppklebing. Tilskjæring av speil og glass.

Kontakt: Jørn A. Fjeld – Mob: 932 38 814 – E-post: jaf[@]innovi.no Laila Synøve Folvik – Mob: 483 68 092 – E-post: laila[@]innovi.no Mørstad Senter, Smedgata 30, 1850 Mysen

Sammen skaper vi «kunnskap til å mestre».

“En arena for utvikling»

Sentrum Arena tilbyr: Kontorplasser i et godt og allsidig miljø, flere møterom, nett, print, kaffe mm.

Sentrum Arena består i dag av samarbeidspartnere innenfor: Print, Innbinding, gravering, lasergravering, premier, It-tjenester, skilt, profileringstjenester, media og videoproduksjon, fakturering og regnskap, isskulptør, web-tjenester, trafikkopplæring, personlig utvikling og samarbeidstrening, salg, markedsføring, mm.

Ønsker dere utvikling, vekst, synlighet, kolleger i et spennende og kreativt felleskap ta kontakt.

Hos Sentrum Arena finner du følgende bedrifter :

§   Dr.Lukasz

§ Innovi AS

§  Gaver og Premier

§  Innovi Digital

 

§ Radio Wataha

§  Isaksen trafikkskole

§ Ruco Scandinavia AS

 

Vi har time og dag utleie av møterom priser fra kr 250,- vi kan være behjelpelige med servering til møtene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Kontakt: John Kolokotronis – Mob: 974 80 000 – E-post: john[@]innovi.no Mørstad Senter, Smedgata 30, 1850 Mysen

«Sammen får vi til det meste»

Avdeling Trøgstad ligger på Grav Industrifelt.

Avdelingen utfører pakking, montering, prekutting, høypakking, vedpakking og diverse håndverksoppdrag mm.

Avdelingen har en utegruppe, og vi tar arbeidsoppdrag som plenklipping, hagearbeid og snømåking. Vi kan også utføre lette flytteoppdrag, transport, samt utleie av arbeidskraft.

Vi har snekkeravdeling og lager postkassestativer, søppelskjulere, infotavler, treskilt m.m. Har du eller din bedrift behov for noen av våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat eller et tilbud.

Noen av våre samarbeidspartnere er: Trøgstad kommune, Bico , Petterson Emballasje,

billedkunstnere, det lokale næringsliv med flere.

Vi ønsker oss flere samarbeidspartnere. Ta kontakt!

Sammen skaper vi «kunnskap til å mestre».

Kontakt: Gunnar Vereide – Mob: 926 98 721 – E-post: gunnar[@]innovi.no Thor Henrik Dahl – Mob: 913 66 361 – E-post: thor[@]innovi.no Hege Paulsen – Mob: 969 14 893 – E-post: hege[@]innovi.no

Industriområde Grav 10, 1860 Trøgstad

.

.

.

.

.

.

.

.

«Gammel kunnskap»

Innovi Vaskeri er en del av Innovi konsernet.

Innovi Vaskeri er for bedrifter og privatpersoner som ønsker vask av våtmopper, arbeidstøy, filleryer, hestedekken, duker, gardinger m.m

Innovi Vaskeri består av 2 industrivaskemaskiner, en stor tørketrommel, tørkeskap og en rulle for duker og gardiner.

Det som skal vaskes leveres direkte til Innovi Vaskeri på Grav Industrifelt 10,

Det kan også leveres inn vask på våre avdelinger i Ørje eller Mysen.

Innovi Vaskeri kan være behjelpelig med henting og tilbakelevering.

Kontakt: Hege Paulsen – Mob: 969 14 893 – E-post: hege[@]innovi.no Industriområde Grav 10, 1860 Trøgstad

Prisliste

.

.

..